Te Kauae Marae

Ngati Maniapoto
Ngati Te Kanawa
Ngati Peehi
Ngati Kinohaku
Ngati Huiao

 

Skip Repetitive Navigational Links

Marae Committee

Chairperson Chris Koroheke

Secretary Bronwyn Koroheke

Treasurer Bronwyn Koroheke

Vice Chairperson  Kahu Hotere

Fundraisng KOHA

Login

Log into Te Kauae Site

Log into Te Kauae Site
 


 

Forgot Your Password?
Enter your User Name to receive your password.